Faktura VAT RR jest dokumentem dokumentującym nabycie od rolnika ryczałtowego produktów lub usług przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Wystawiana jest w dwóch formularzach oraz powinna spełniać określone prawnie wymagania.

Warto zaznaczyć, że do wystawienia faktury VAT RR uprawniony jest nabywca płodów rolnych.

Podpis elektroniczny a faktura VAT RR – czy obowiązkowe jest opatrzenie dokumenty podpisem elektronicznym? Od września 2019 roku skutek nowelizacji ustawy o VAT faktury VAT RR mogą być również wystawiane w formie elektronicznej. Skorzystanie z tej formy zobowiązuje do podpisania dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdza tożsamość osoby wystawiającej fakturę. Należy mieć na uwadze, że wystawienie oraz przesłanie faktury w formie elektronicznej musi być poprzedzone zgodą dostawcy.

Nasze biuro oferuje profesjonalną pomoc w zakresie sprzedaży oraz aktywacji podpisów elektronicznych. Zainteresowanych zakupem własnego e-podpisu, zachęcamy do kontaktu w celu pozyskania szczegółowych informacji.