Od niedawna JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) jest bardzo ważny dla przedsiębiorców. To dokument, który został wprowadzony w związku z nowelizacją ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Jaka zależność „podpis elektroniczny a Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” obowiązuje? Wprowadzone zmiany w ustawie zobowiązały wszystkich biorących udział w zamówieniach publicznych do składania dokumentu JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Firmy nie muszą nic zmieniać w obecnym funkcjonowaniu. Jedynym obowiązkiem jest instalacja zestawu do stosowania podpisu elektronicznego oraz właściwa konfiguracja umożliwiająca aktywację.

Warto zaznaczyć, że posiadania Profilu Zaufanego nie jest wystarczające do składania elektronicznych ofert w przetargach publicznych.

Z pomocą naszego biura uzyskasz kwalifikowany podpis elektroniczny. Nasi specjaliści oferują również pomoc w kompleksowej aktywacji bezpiecznego e-podpisu. Zainteresowanych ofertą zachęcamy do kontaktu z naszą kadrą ekspertów.