Ciągle zmieniające się przepisy prawa i postępujący proces cyfryzacji urzędów w Polsce sprawiły, że przedsiębiorcy muszą również w swoich firmach wprowadzić zmiany. Przyjrzyjmy się kwestii podpis elektroniczny a wnioski do KRS.

Od kilkunastu miesięcy działa, nowy zmieniony Krajowy Rejestr Sądowy – eKRS. Wszelkie wnioski, dokumenty i sprawozdania do KRS można składać wyłącznie drogą elektroniczną, jako e-dokumenty. Papierowe wersje dokumentów nie są już przyjmowane do rozpatrzenia.

Szerokie zastosowanie certyfikowanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych powinno skłonić wszystkich przedsiębiorców do ich zakupu.

Dzięki e-podpisowi na odległość można dodatkowo załatwić niektóre sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym, podpisać umowę z kontrahentem, przyjąć nowego pracownika czy złożyć ofertę przetargową.

Chcesz zakupić e-podpis kwalifikowany? Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy wszelkie kwestie oraz szybko i sprawnie przeprowadzimy całą procedurę zakupu podpisu wraz z jego aktywacją.