Popularną formą dokonywania załatwień z urzędami i innymi instytucjami jest korzystanie z elektronicznych rozwiązań. Część spraw można załatwić przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego. Dzięki niemu praktycznie każdą sprawę załatwić można online, bez wychodzenia z domu.

Podpis elektroniczny dla geodetów będzie za niedługo jeszcze bardziej przydatny, a wszystko za sprawą zmian technicznych w składaniu dokumentów geodezyjnych.

Składanie dokumentacji związanej z rezultatami pomiarów geodezyjnych jest obowiązkowe i należy wykonywać to w postaci plików do organu służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Każdy dokument elektroniczny musi jednak zostać najpierw opatrzony podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny dla geodetów daje pewność, że dokument jest pełnowartościowy i bezpieczny. Posiadając e-podpis geodeta ma możliwość:

– składania wniosków np. o wypis z rejestru gruntów
– zgłaszania prac geodezyjnych
– przekazywania operatu technicznego w postaci elektronicznej

Podpis elektroniczny dla geodetów jak i dla innych podmiotów zdecydowanie będzie korzystnym rozwiązaniem, dającym wiele wygody, oszczędności i łatwości wykonywania działań.