Niedawno wprowadzono nowelizację ustawy, która nakłada obowiązek stosowania podpisów elektronicznych do podpisu dokumentów dla dyrektorów i nauczycieli. Nie tylko szkolnictwo zostało objęte obowiązkiem stosowania e-podpisów, ale również wiele innych branż. Zmiany spowodowane są zarówno rozwojem elektronizacji i e-administracji, ale także panującą w Polsce pandemią, która spowodowała zamknięcie szkół i wprowadzenie nauczania zdalnego.

Podpis elektroniczny dla nauczyciela i dyrektora może służyć przede wszystkim do:
– podpisywania zgodnie z prawem i w sposób wiążący dokumentów z nauczycielami i innymi pracownikami szkół, a także umów o dzieło, umów zlecenie,
– składania zamówień i zakupu sprzętu przez Internet, podpisywania dokumentów,
– sporządzania i podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych,
– prowadzenia e-dziennika i archiwizowania wszelkich dokonywanych w nim modyfikacji, z zaznaczeniem informacji kto te zmiany stworzył.

Należy pamiętać, że podpis elektroniczny dla nauczyciela musi być bezpieczny, a więc weryfikowany specjalnym i ważnym certyfikatem kwalifikowanym.