KIO, czyli Krajowa Izba Odwoławcza. To instytucja powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. nowelizującą ustawę „Prawo zamówień publicznych”. Jej zadaniem jest rozpoznawanie odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Nowelizacja ustaw zobowiązała przedsiębiorców do składania ofert zamówień publicznych w formie elektronicznej.

Złożyłeś ofertę i teraz planujesz odwołanie do KIO?

Chcesz zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej odrzucenie Twojej oferty lub niewłaściwy wybór cudzej?

Odwołanie do KIO możesz wnieść na wszystkie czynności zamawiającego niezgodne z prawem zamówień publicznych.

Podpis elektroniczny formularze do KIO wymagają posługiwania się nim. Jeżeli więc nie masz e-podpisu a planujesz wypełnić i złożyć formularze do KIO to zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Oferujemy pomoc w wyrobieniu oraz aktywacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług specjalistów zachęcamy do nawiązania współpracy. Najlepsza pomoc specjalistów w zakresie e-podpisu.