Zastosowanie podpisu elektronicznego jest bardzo szerokie. Wykorzystuje się go do kontaktu z organami i instytucjami państwowymi, w czasie zawierania umów z kontrahentami, w celu dopełnienia formalności urzędowych czy nawet do zakładania firmy. Lista spraw, jaki pozwala załatwić, i które w znacznym stopniu przyspiesza, stale rośnie.

Już niebawem w życie wejdą nowe przepisy, które nałożą obowiązek stosowanie e-podpisu w czasie wykonywania prac geodezyjnych. Podpis elektroniczny geodeta będzie wykorzystywał w celu przygotowania dokumentów dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Po opracowaniu przeprowadzonych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych, będzie on zobowiązany do przedstawienia ich w formacie PDF i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uniknięcie obowiązku wykorzystana e podpisu nie będzie możliwe, ponieważ będzie to jedyna dopuszczalna forma.

Podpis elektroniczny geodeta może nabyć już teraz, wystarczy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta i zapoznać z przedstawioną ofertą.