Ustawa o VAT wskazuje, że faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Przedsiębiorca ma obowiązek zamieścić następujące dane na fakturze:
– datę wystawienia,
– kolejny numer identyfikujący fakturę,
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy,
– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
– numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku,
– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku,
– kwoty wszelkich rabatów,
– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
– stawkę podatku.

Zgodnie z ustawą o VAT to przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić autentyczność, integralność i czytelność e-faktury w wybrany przez siebie sposób. Warunki te można otrzymać przez zastosowanie dowolnych kontroli biznesowych, które ustają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.