Korzystanie z e-podpisu jest nie tylko wygodne i praktyczne, ale od niedługiego czasu również obowiązkowe. Obowiązkiem posiadania i podpisywania elektronicznych dokumentów zostali objęci nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Nowe obowiązki sprawiły, że osoby pracujące w szkolnictwie muszą wybrać jedną z firm zajmująca się bezpieczną sprzedażą i aktywacją e-podpisów oraz wyrobić sobie swój własny podpis elektroniczny. W dobie elektronizacji jest to naprawdę opłacalna inwestycja, ponieważ podpis kwalifikowany dla nauczycieli ma zastosowanie w:

– podpisywaniu zgodnie z prawem i w sposób wiążący dokumentów z nauczycielami i innymi pracownikami szkół, a także umów o dzieło, umów zlecenie czy zamówień,
– zakupu sprzętu przez Internet, podpisywanie dokumentów,
– sporządzaniu i podpisywaniu protokołów zdawczo-odbiorczych,
– prowadzeniu e-dzienników.

Podpis kwalifikowany dla nauczycieli pozwoli na rozwój szkolnictwa pod względem innowacyjności oraz elektronizacji, która dotyczy już każdego sektora gospodarki.

Nabądź e-podpis profesjonalnie i szybko!