Kwalifikowany podpis elektroniczny staje się coraz bardziej popularny i zostaje przeznaczony dla użytku dla coraz większej liczby branż. Teraz wiele spraw urzędowych możemy załatwić bez wychodzenia z domu, wystarczy, że zaopatrzymy się w e-podpis. Jest to znaczący krok, który poza wygodą, pozwala nam całą dokumentację prowadzić elektronicznie. Co nie tylko jest lepszym sposobem archiwizacji, ale także odnajdywania konkretnych danych, informacji, czy usprawnia kontakt między organizacjami.

Od 2018 roku obowiązkiem stał się podpis kwalifikowany dla przetargów Polskiej Grupy Górniczej. Ma on zastosowanie do przetargów, których pisemna, tradycyjna forma została zaniechana na rzecz cyfryzacji dokumentów.

Dla wykonawców powstała specjalna platforma do składania ofert przetargów, która dostosowana jest specjalnie do działania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Należy natomiast pamiętać, że w sytuacji, gdy Wykonawca posiada podpis wystawiony przez zagraniczne centrum identyfikacji ma obowiązek dostarczenie wzoru podpisu Administratorowi.