Podpis kwalifikowany to nazwa podpisu, który w dawniejszych regulacjach prawnych nazywany był bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kwalifikowany podpis to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej osób. Taka forma podpisywania dokumentów posiada wiele zalet. Podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy on do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Zgodnie z przepisami forma elektroniczna spełnia wszystkie wymagania formy pisemnej.

Zastosowanie e-podpisu:
– przesyłanie dokumentów do jednostek administracji publicznej,
– podpisywanie umów zapisanych w formie elektronicznej,
– składanie zleceń w niektórych aukcjach internetowych,
– podpisywanie faktur elektronicznych,
– uwierzytelnienie transakcji w banku,
– e-przetargi.

Podpis kwalifikowany jest płatną formą prowadzenia tożsamości. Cena zależy od wybranego zestawu, dostawcy, okresu ważności. Jeśli potrzebujesz pomocy, to zapraszamy do kontaktu. U nas kupisz podpis kwalifikowany.