Podpis kwalifikowany ścieżka bezpapierowa składany jest w zupełnie inny sposób, niż podpis własnoręczny. Jednak mimo zasadniczej różnicy w sposobie składania parafek – skutki prawne złożenia dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem kwalifikowanym są równoważne skutkom prawnym złożenia dokumentu papierowego opatrzonego podpisem własnoręcznym.

Podpis elektroniczny używany jest przede wszystkim do:
– składania e-deklaracji ZUS,
– składania e-deklaracji podatkowych,
– podpisywania umów,
– podpisywania faktur elektronicznych,
– składania ofert na przetargach,
– składania dokumentów do urzędów (GIODO, CEIDG, KRS, administracji publicznej).

E-podpisu używa się poprzez wydanie komputerowi polecenia złożenia podpisu elektronicznego. W praktyce prowadzi to do obliczenia tzw. skrótu podpisywanego dokumentu, które jest ściśle przypisany do konkretnego rodzaju dokumentu. Następnie oprogramowanie szyfruje prywatnym kluczem podpis i dokument z bezpiecznym podpisem elektronicznym jest gotowy do wysłania do adresata.