Podpis kwalifikowany ścieżka paperless pozwala ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować koszty setek tysięcy złotych rocznie. Możliwe jest to dzięki wyeliminowaniu tych miejsc, w których generowane są niepotrzebne koszty. Wiemy jak zastąpić je innowacyjnym rozwiązaniem – cyfrowym dokumentem i elektronicznym podpisem biometrycznym.

Zalety Paperless:
1. Redukcja wewnętrznych kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem, drukowaniem, zarządzaniem, przesyłaniem, weryfikacją i archiwizacją umów i aneksów zawieranych między Tobą, a Twoimi klientami.
2. Eliminacja kosztów zewnętrznych, na które składają się między innymi: transport, archiwizacja pudeł z dokumentami, koszty zamawiania i dostarczania oryginałów/kopii oraz późniejszego ich niszczenia przez firmę.
3. Rozwiązanie Paperless jest zgodne z polskim prawodawstwem, które umożliwia zastosowanie innowacyjnych technologii cyfryzacji.
4. Wdrażając takie rozwiązanie Twoja firma stanie się najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwie w swojej branży w Polsce.