Podpis kwalifikowany to nic innego, jak elektroniczna forma podpisu, która ma charakter odpowiednika podpisu własnoręcznego. Wykorzystywany bywa przy internetowym zawieraniu umów i podpisaniu dokumentów, których status posiada tzw. moc prawną. Podpis kwalifikowany jest bezpiecznym podpisem. Służy głownie do potwierdzenia tożsamości osoby, która przy pomocy drogi internetowej przesyła dokumenty.

Do wyrobienia podpisu kwalifikowanego stosuje się zaawansowane algorytmy kryptograficzne, najczęściej w postaci różnego rodzaju kluczy. Ma to zapobiegać możliwości uzyskania dostępu do podpisu osobom trzecim, niepowołanym i nieupoważnionym do jego zastosowania. Dokument sygnowany bezpiecznym podpisem kwalifikowanym otrzymuje dokładnie taką samą moc, jak w przypadku tradycyjnego papierowego odpowiednika, który posiada podpis własnoręczny.