Od 18 kwietnia 2018 roku w przetargach publicznych mogą brać udział tylko przedsiębiorcy posiadający podpis elektroniczny.

Od 2018 roku obowiązuje Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Wprowadzenie tego dokumentu wynika z nowelizacji ustawy “Prawo zamówień publicznych”. Udział we wszystkich zamówieniach publicznych będzie wymagał od przedsiębiorcy złożenia takiego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że przepis, który został wprowadzony będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców. Oznacza to, że jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział w przetargu publicznym i przedstawić swoją ofertę wraz z towarzyszącymi dokumentami, będzie zobligowany złożyć je w formie elektronicznej wraz ze swoim podpisem elektronicznym.

Przetargi z e-podpisem to nowa ustawa, którą trzeba przestrzegać, gdyż w przeciwnym razie nasz wniosek zostanie od razu odrzucony. Jeśli nie posiadasz jeszcze e-podpisu to zachęcamy do założenia go. Oferujemy pomoc w wyrobieniu podpisu online.