Rynek usług zaufania to wszystkie te usługi, które pozwalają nam dokonywać transakcji za pomocą komputera czy telefonu, bez wychodzenia z domu. Od wielu lat w naszym kraju wprowadzane jest coraz więcej rozwiązań, które mają na celu przenieść różne branże do ich cyfrowego odpowiednika. Dotyczy to na przykład administracji publicznej, placówek zdrowotnych czy szkolnych.

Dzięki rynkowi usług zaufania wiele spraw możemy załatwić siedząc we własnym fotelu. Podpisywanie umów, dokumentów, wysyłanie formularzy już nie kojarzy nam się ze staniem w kolejkach.

Obecnie na świecie istnieje 7 rodzajów usług:

  • podpis elektroniczny, który jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnego i ma dokładnie taką samą wagę,

  • pieczęć elektroniczna, która jest odpowiednikiem zwykłej pieczęci. Potwierdza autentyczność dokumentów,

  • rejestrowane doręczenia elektroniczna, czyli przesyłanie danych, zabezpieczanie przed kradzieżą czy uszkodzeniem,

  • elektroniczny znacznik czasu, który zapewnia naszym dokumentom bezpieczeństwo nadając im odpowiedni czas,

  • uwierzytelnianie witryn internetowych

  • walidacja, czyli sprawdzenie, czy certyfikaty spełniają wymagania techniczne,

  • konserwacja, dodatkowe ciągłe zabezpieczanie dokumentów.