Należy pamiętać, że składanie deklaracji podatkowych z e-podpisem jest już możliwe. Aby jednak skorzystać z tego rozwiązania, musimy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Kto może podpisać deklarację?

Oprócz podatnika podpis na deklaracji podatkowej może złożyć pełnomocnik, płatnik lub inkasent, jeśli nie jest to sytuacja, w której przepisy przewidują konieczność osobistego złożenia podpisu przez podatnika. Najczęściej tego typu dokumenty podpisuje pełnomocnik. Może nim być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zazwyczaj księgowa lub inna osoba związana bądź nie z prowadzeniem ksiąg podatkowych zainteresowanego.

Przed złożeniem e-deklaracji musimy upewnić się, czy dysponujemy ważnym podpisem kwalifikowanym, który możemy podać. Jeśli masz problem ze złożeniem e-deklaracji lub chciałbyś wyrobić e-podpis, to zapraszamy do kontaktu.