Elektroniczny podpis kwalifikowany ma za zadanie weryfikację tożsamości osoby podpisującej. Wykorzystywany jest w składaniu dokumentów w wersji elektronicznej. Ma taką sama moc prawną jak podpis złożony własnoręcznie.

Tego rodzaju podpisem może posługiwać się każdy, kto chce zapewnić sobie komfort, wygodę oraz oszczędność czasu. Pozwala szybko i sprawnie zrealizować formalności z urzędami czy administracją publiczną.

Jednym z obowiązków, których dopełnienie umożliwia posiadanie e-podpis jest składanie e-deklaracji do UFG z podpisem elektronicznym.

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 roku.

Głównym założeniem UFG jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie).

Jeżeli chcesz pozyskać swój własny e-podpis to skontaktuj się z naszym biurem. Pomożemy bezpiecznie założyć oraz aktywować podpis elektroniczny.