Od 2019 roku składanie sprawozdań finansowych jest możliwe tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.