Deklaracje do UFG a podpis kwalifikowany

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 roku. Głównym założeniem UFG jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy […]