Kwalifikowany podpis elektroniczny to narzędzie, które służy do podpisywania dokumentów czy składania różnego rodzaju wniosków bez odwiedzani
GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest organem do spraw ochrony danych osobowych. Z dniem 25 maja 2018 roku został zastąpion
Paperless podpis kwalifikowany to dziś niezbędne narzędzie pracy. Przesyłanie dokumentów w formie papierowej powoli odchodzi do lamusa. Stąd pop
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest niezbędny do tego, aby złożyć ofertę w e-przetargu powyżej tzw. progów unijnych. To narzędzie, które