Dzięki postępującej cyfryzacji Polski, dużo dziedzin naszego życia zostało uproszczone. Coraz więcej branż ma możliwość przejścia na znacz
Niedawno weszły w życie nowe przepisy, które sprawiają, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia podpis kwalifikowany wymaga. Obowiązek ten