Deklaracje podatkowe e-podpis może okazać się bardzo przydatny, co jednak zrobić, jeśli nie posiadamy aktywnego podpisu? Czy grożą nam za to ja
Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dok
18 października 2018 roku weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub