Faktura VAT RR jest dokumentem dokumentującym nabycie od rolnika ryczałtowego produktów lub usług przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czy
Od września 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące wystawiania oraz przesyłania faktur VAT RR. Ten rodzaj faktury wystawiany jest