E-podpis a zamówienia publiczne

Od 18 października 2018 roku oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jego weryfikacja staje […]