Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że popularność podpisów elektronicznych spowodowana jest faktem iż narzędzie to służy do potwierd
Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet