Od 2018 roku JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa-