Faktura VAT RR jest dokumentem dokumentującym nabycie od rolnika ryczałtowego produktów lub usług przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czy