Wygoda jaką niesie ze sobą komunikacja z urzędami za pośrednictwem kanałów elektronicznych sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wyr
Kwalifikowany podpis elektroniczny 2021 to narzędzie, dzięki któremu przypiszesz do dokumentu podpis poświadczający Twoją tożsamość, zatwierd
Czy potwierdzenie tożsamości przy podpisie kwalifikowanym jest konieczne w celu pozyskania swojego e-podpisu? Na początku warto zaznaczyć, że wer
Większość załatwień wymagających przesyłu dokumentacji można dokonać już online, bez wizyt w urzędach, bankach, czy innych instytucjach.
Popularną formą dokonywania załatwień z urzędami i innymi instytucjami, a także w innych czynnościach wymagających podpisania jakiegoś dokume
Zgodnie ze zmianami przepisów ustawy z 16 kwietnia, tzw. tarcza 2.0. w Kodeksie spółek handlowych zostały udostępnione nowe formy umożliwiając
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest oświadczeniem informującym o danej kondycji finansowej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówi
Faktura elektroniczna, czyli e-faktura to dokument, który ma cechy faktury oraz format elektroniczny. Faktura tego rodzaju może być używana tak sa
Rozwój usług online sprawił, że dostawcy usług potrzebują sprawnych systemów umożliwiających identyfikację elektroniczną. Tylko zastosowani
Pojęciem „Certyfikat Krajowego Węzła Tożsamości” określamy certyfikat potrzebny do realizacji usług zaufania publicznego. Aktywacja certyfi