Jednolity Europejski Dokument Zamówienia jest oświadczeniem informującym o danej kondycji finansowej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówi
Faktura elektroniczna, czyli e-faktura to dokument, który ma cechy faktury oraz format elektroniczny. Faktura tego rodzaju może być używana tak sa
Rozwój usług online sprawił, że dostawcy usług potrzebują sprawnych systemów umożliwiających identyfikację elektroniczną. Tylko zastosowani
Pojęciem „Certyfikat Krajowego Węzła Tożsamości” określamy certyfikat potrzebny do realizacji usług zaufania publicznego. Aktywacja certyfi
Na czym polega e-podpis zdalna weryfikacja tożsamości podczas nabywania podpisu elektronicznego? Potwierdzenie tożsamości odbywa się przy użyciu
W związku z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzący
Składanie pism procesowych z e-podpisem jest zgodne z prawem. Możliwość ta została wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie
Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że rolnik ryczałtowy świadczący usługi rolnicze i/lub dokonujący dostawy produktów rolnych z włas
W przypadku e-przetargów nie warto odkładać złożenia oferty na ostatnią chwilę. Całe postępowanie opiera się na technologii, która może ok
Podstawą złożenia elektronicznej oferty przetargowej jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Zamawiający mogą korzystać z różnych platform
Call Now Button