Podpis elektroniczny nadaje nam tożsamość w wirtualnym świecie. Dokument z e-podpisem ma przewagę nad tym papierowym, ponieważ niemożliwe jest