W 2021 roku został nam przedstawiony Elektroniczny Urząd Skarbowy. Jest to kolejny wyraźny krok cyfryzacji naszego kraju. Plan rozszerzania portalu
Faktura VAT RR jest dokumentem dokumentującym nabycie od rolnika ryczałtowego produktów lub usług przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czy
Połączenie danych oraz innych w formie elektronicznej, które potwierdzają tożsamość danej osoby nazywamy podpisem elektronicznym. Osoba ta skł
Aby kierować do Sądu Okręgowego korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy w tym celu pos
Elektroniczny podpis kwalifikowany ma za zadanie weryfikację tożsamości osoby podpisującej. Wykorzystywany jest w składaniu dokumentów w wersji
Elektroniczna skrzynka podawcza jest systemem, którego celem jest przesyłanie dokumentów i formularzy do urzędu. Osoby, które chcą korzystać
Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet
Od niedawna JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) jest bardzo ważny dla przedsiębiorców. To dokument, który został wprowadzony w zwią
18 października 2018 roku weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub