Certyfikat kwalifikowany Kraków

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie wiele działań przenosi się do przestrzeni online, zagadnienia bezpieczeństwa i autentyczności nabierają szczególnego znaczenia. W celu zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego […]

Podpis elektroniczny a faktura VAT RR

Faktura VAT RR jest dokumentem dokumentującym nabycie od rolnika ryczałtowego produktów lub usług przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Wystawiana jest w dwóch formularzach […]

E-podpis elektroniczny

Połączenie danych oraz innych w formie elektronicznej, które potwierdzają tożsamość danej osoby nazywamy podpisem elektronicznym. Osoba ta składając dokumenty drogą elektroniczną używa właśnie e-podpis elektroniczny. […]