Faktura VAT RR jest dokumentem dokumentującym nabycie od rolnika ryczałtowego produktów lub usług przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czy
Połączenie danych oraz innych w formie elektronicznej, które potwierdzają tożsamość danej osoby nazywamy podpisem elektronicznym. Osoba ta skł
Aby kierować do Sądu Okręgowego korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy w tym celu pos
Elektroniczny podpis kwalifikowany ma za zadanie weryfikację tożsamości osoby podpisującej. Wykorzystywany jest w składaniu dokumentów w wersji
Elektroniczna skrzynka podawcza jest systemem, którego celem jest przesyłanie dokumentów i formularzy do urzędu. Osoby, które chcą korzystać
Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet
Od niedawna JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) jest bardzo ważny dla przedsiębiorców. To dokument, który został wprowadzony w zwią
18 października 2018 roku weszły w życie regulacje związane z elektronicznym przekazaniem dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub
Podpis kwalifikowany to nazwa podpisu, który w dawniejszych regulacjach prawnych nazywany był bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za p
open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.