Podpis kwalifikowany ścieżka bezpapierowa składany jest w zupełnie inny sposób, niż podpis własnoręczny. Jednak mimo zasadniczej różnicy w s
Od 18 października 2018 roku oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane
open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.