Podpis kwalifikowany ścieżka bezpapierowa składany jest w zupełnie inny sposób, niż podpis własnoręczny. Jednak mimo zasadniczej różnicy w s
Od 18 października 2018 roku oferty składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych muszą być podpisane