Podpis elektroniczny służy do składania podpisów na dokumentach cyfrowo. Można się nim posługiwać za pomocą aplikacji mobilnej lub z użyciem
Podpis elektroniczny inaczej nazywany podpisem cyfrowym jest sposobem na potwierdzenie i sprawdzenie autentyczności dokumentów opatrzonych tymże po