Zeznanie PIT-28 a e-podpis

Każdy podatnik, który swoje przychody uzyskuje na podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek złożenia zeznania PIT-28. Spis treści: 1. Obowiązek złożenia zeznania […]

Deklaracje do UFG a podpis kwalifikowany

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją powołaną w 1990 roku. Głównym założeniem UFG jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy […]