Podpis kwalifikowany ścieżka bezpapierowa składany jest w zupełnie inny sposób, niż podpis własnoręczny. Jednak mimo zasadniczej różnicy w s