Podatnicy posiadający podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem mają możliwość przesyłania informacji do ZUS również drogą elektroni