Przez ostatnie lata obserwujemy nieustanny rozwój wielu branż w Polsce, który pozwala na przeniesienie części swoich usług do Internetu. Takie r
Krajowy Węzeł Tożsamości to system, którego celem jest uproszczenie korzystania z elektronicznych usług w naszym kraju. Oznacza to, że dzięki
Wielu przedsiębiorców w celu rozwinięcia swojej działalności rozważa przeniesienie działań do Internetu. Taka cyfryzacja przynosi znacznie kor
Projekt Węzła Krajowego został już sfinalizowany. Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej powstała z myślą o dostosowaniu usług
Firmy oraz osoby fizyczne coraz chętniej wybierać kwalifikowany podpis elektroniczny w celu wykorzystania go w kontaktach biznesowych, prywatnych, s
Prowadzenie firmy w Polsce wiąże się z koniecznością wypełniania oraz składania różnych pism urzędowych, administracyjnych i sądowych. Wygo
Od lipca 2021 roku zaszła znacząca zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego czasu wnioski do KRS składać można wyłącznie elektronicznie.
Uruchomienie Krajowego Węzła ma na celu upowszechnienie korzystania z usług elektronicznych Polaków. Inicjatywa rządowa umożliwia szybkie załat