Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, jak sama nazwa wskazuje to system identyfikacji elektronicznej. Ma on na celu sprawniejsze załatwianie
Korzystanie z e-podpisu jest nie tylko wygodne i praktyczne, ale od niedługiego czasu również obowiązkowe. Obowiązkiem posiadania i podpisywania
Od 2018 roku JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa-
Postępująca elektronizacja wpłynęła na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów do wielu branż, w tym branży farmaceutycznej. E-podpis d
Niedawno wprowadzono nowelizację ustawy, która nakłada obowiązek stosowania podpisów elektronicznych do podpisu dokumentów dla dyrektorów i nau
Nasza usługa „podpis kwalifikowany dla lekarza” to kompleksowa pomoc dla osób świadczących usługi medyczne, które zobowiązane są do pozysk
Umowy cywilno-prawne z e-podpisem to jedna z dwóch możliwości podpisania dokumentu. Kolejną jest własnoręczne podpisanie umowy. Czy zatem jest m
Przed złożeniem deklaracji podatkowej należy upewnić się, że znajduje się na niej podpis podatnika lub osoby do tego upoważnionej. Jest to bar
Faktury VAT RR wystawia kupujący produkty lub usługi i przekazuje oryginał rolnikowi ryczałtowemu a drugi egzemplarz pozostawia u siebie. Od 2019
Podpis elektroniczny z certyfikatem jest bezpiecznym rozwiązaniem dla osób, które chcą podpisywać dokumenty za pośrednictwem Internetu. Właści
open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.