Aby kierować do Sądu Okręgowego korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy w tym celu pos
Elektroniczny podpis kwalifikowany ma za zadanie weryfikację tożsamości osoby podpisującej. Wykorzystywany jest w składaniu dokumentów w wersji
Elektroniczna skrzynka podawcza jest systemem, którego celem jest przesyłanie dokumentów i formularzy do urzędu. Osoby, które chcą korzystać
Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet
Od niedawna JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) jest bardzo ważny dla przedsiębiorców. To dokument, który został wprowadzony w zwią
W ramach platformy Paperless Signature dostępna jest technologia Odręcznego Podpisu Elektronicznego, umożliwiająca elektroniczne podpisywanie doku