Aby kierować do Sądu Okręgowego korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy w tym celu pos
Elektroniczny podpis kwalifikowany ma za zadanie weryfikację tożsamości osoby podpisującej. Wykorzystywany jest w składaniu dokumentów w wersji
Elektroniczna skrzynka podawcza jest systemem, którego celem jest przesyłanie dokumentów i formularzy do urzędu. Osoby, które chcą korzystać
Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet
Od niedawna JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) jest bardzo ważny dla przedsiębiorców. To dokument, który został wprowadzony w zwią
W ramach platformy Paperless Signature dostępna jest technologia Odręcznego Podpisu Elektronicznego, umożliwiająca elektroniczne podpisywanie doku
open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.