Połączenie danych oraz innych w formie elektronicznej, które potwierdzają tożsamość danej osoby nazywamy podpisem elektronicznym. Osoba ta skł