E-podpis elektroniczny

Połączenie danych oraz innych w formie elektronicznej, które potwierdzają tożsamość danej osoby nazywamy podpisem elektronicznym. Osoba ta składając dokumenty drogą elektroniczną używa właśnie e-podpis elektroniczny. […]