Czym jest podpis elektroniczny?

Według ustawy o podpisie elektronicznym, są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Ustawodawca stawia następujące wymagania, jakie musi spełnić bezpieczny podpis elektroniczny:
– musi być podporządkowany do osoby fizycznej składającej podpis,
– pozwala stwierdzić, czy osoba działa we własnym imieniu, czy jako przedstawiciel innej określonej osoby fizycznej lub osoby prawnej,
– musi być sporządzony za pomocą urządzeń i danych podlegających wyłącznej kontroli osoby fizycznej składającej podpis,
– jakakolwiek jego zmiana jest rozpoznawalna.

Co to jest umowa?

O umowie możemy mówić, gdy dwoje ludzi składa sobie oświadczenie woli z których wynika, że zobowiązują się do czegoś, np. w ramach takiej umowy jedna strona wykonuje jakąś usługę, druga płaci za jej wykonanie.

Umowy cywilno-prawne podpis elektroniczny jest niezbędny. Każda zawierana umowa za pomocą systemu elektronicznego musi zostać opatrzona e-podpisem.