E-podpis coraz szybciej zyskuje na popularności, a to jeszcze nie koniec wzrostów. Za pomocą podpisu elektronicznego możemy podpisać wnioski, złożyć deklarację, podpisać fakturę elektroniczną, złożyć ofertę sprzedażową, a także podpisać umowy cywilnoprawne.

Aktualnie bardzo wiele osób próbuje zrealizować projekt, który będzie zakładał wykorzystanie podpisu kwalifikowanego w elektronicznym obiegu umów cywilnoprawnych. Pracownicy powiązani z dokumentem będą się z nimi zapoznawać oraz zatwierdzać je podpisem elektronicznym co jednoznacznie będzie określało akceptację wniosku.

Korzyści wynikające z zaproponowanego rozwiązania:
– skrócony czas akceptacji umów,
– zwiększenie bezpieczeństwa przepływu informacji,
– wyeliminowanie dokumentów papierowych,
– ulepszenie procesu obiegu umów,
– wykorzystanie podpisu elektronicznego.

Umowy cywilno-prawne podpis kwalifikowany, to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy zaoszczędzić czas i zmniejszyć papierologię w firmie.