Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet.

Zgodnie z nowelizacją dofinansowanie z programu 500 plus będzie przyznawane każdemu dziecku , bez względu na dochód czy stan cywilny rodziców lub opiekunów prawnych. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Wniosek o 500+ a podpis elektroniczny? Składanie wniosku o 500+ w sposób elektroniczny wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czym jest e-podpis? To połączenie danych w formie elektronicznej oraz innych, które razem tworzą możliwość identyfikacji osoby, która taki podpis złożyła. Umożliwia on identyfikację podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną.

Posiadanie e-podpisu umożliwia bezpieczne załatwianie spraw biznesowych, prywatnych oraz urzędowych. Składanie wniosków przez Internet znacznie przyspiesza otrzymanie decyzji oraz pozwala szybko dopełnić obowiązków.