Wniosek o 500+ a podpis elektroniczny

Czy podczas składania wniosku o 500+ obowiązkowa jest wizyta w urzędzie? Nowelizacja ustawy o 500+ umożliwiła składanie wniosków przez Internet.

Zgodnie z nowelizacją dofinansowanie z programu 500 plus będzie przyznawane każdemu dziecku , bez względu na dochód czy stan cywilny rodziców lub opiekunów prawnych. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Wniosek o 500+ a podpis elektroniczny? Składanie wniosku o 500+ w sposób elektroniczny wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czym jest e-podpis? To połączenie danych w formie elektronicznej oraz innych, które razem tworzą możliwość identyfikacji osoby, która taki podpis złożyła. Umożliwia on identyfikację podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną.

Posiadanie e-podpisu umożliwia bezpieczne załatwianie spraw biznesowych, prywatnych oraz urzędowych. Składanie wniosków przez Internet znacznie przyspiesza otrzymanie decyzji oraz pozwala szybko dopełnić obowiązków.

open

KRAJOWY WĘZEŁ TOŻSAMOŚCI

Oferujemy sprzedaż oraz aktywację zestawów certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości. Oferta skierowana jest do instytucji posiadających platformy e-usług.