Krajowy Rejestr Sądowy podobnie, jak wiele innych instytucji administracyjnych w ostatnim czasie przeszedł kolejne przemiany związane z procesem cyfryzacji pracy. Działania te mają na celu usprawnić i przyspieszyć pracę oraz umożliwić przedsiębiorcom załatwienie większej ilości spraw zdalnie, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie.

Obecnie należy składać wyłącznie wnioski do KRS z e-podpisem. Wszelkie dokumenty do Krajowego Rejestru muszą mieć postać elektroniczną – papierowe dokumenty nie są już przyjmowane.

Wnioski elektroniczne muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym z certyfikatem. E-podpis jest bezpieczny i w świetle prawa równoważny z własnoręcznie złożonym podpisem. Podpis kwalifikowany posiada szeroki zakres zastosowań np. podczas podpisywania umów i kontaktów, składania ofert przetargowych, jak również zatrudniania pracowników.

Musisz złożyć wnioski wnioski do KRS z e-podpisem? Skontaktuj się z nami, a w ciągu kilku minut otrzymasz gotowy do użycia podpis elektroniczny.