PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną podlegającą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Środki przeznaczone są na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

Jeżeli myślą Państwo o rozwoju swojej działalności, to należy pamiętać o tym, że wnioski do PARP z podpisem elektronicznym wymagają jego założenia. Czy podpis elektroniczny jest bezpieczny? E-podpis z certyfikatem posiada taką samą moc prawną jak ten złożony własnoręcznie.

Podpis elektroniczny jest narzędziem, które umożliwia identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną.

Wnioski do PARP z podpisem elektronicznym złożone z naszą pomocą będą złożone zgodnie z obowiązującym prawem. Oferujemy swoją pomoc w zakresie założenia oraz aktywacji podpisu elektronicznego. U nas mogą Państwo również odnowić e-podpis.