Przedsiębiorcy prowadzący firmę muszą składać dokumenty zgłoszeniowe, deklaracje rozliczeniowe do ZUS i inne raporty imienne.

Płatnicy, jeśli rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób mają możliwość wyboru czy dokumenty ubezpieczeniowe złoża w formie papierowej czy elektronicznej. Jeśli płatnik rozlicza składki za więcej niż 5 osób zobowiązany jest do przekazywania ZUS dokumentów w formie elektronicznej.

Wnioski do ZUS a e-popis regulują odpowiednie podstawy prawne. Przedsiębiorca chcący sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty w formie elektronicznej może skorzystać w tym celu z programu Płatnik. Do samej wysyłki potrzebował będzie jeszcze bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ten stanowi cyfrowy zapis podpisu jego właściciela i ma taką samą moc prawną, co podpis odręczny. Podpis cyfrowy wydawany jest tylko przez upoważnionych dostawców usług zaufania.

Kwalifikowany podpis elektroniczny cechują: unikalność, integralność i niezaprzeczalność.

E-podpis można wykorzystać także do podpisywania innych dokumentów wysyłanych do ZUS lub do uwierzytelniania na stronie PUE ZUS.