Możliwość załatwiania spraw przez Internet z każdym dniem rośnie na popularności. To bardzo tanie oraz wygodne rozwiązanie, które pozwala znacznie zaoszczędzić czas. Właściciele firm nie mają obowiązku drukowania oraz podpisywania dokumentów, pieczętowania ich oraz kopertowania. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przekazywane są natychmiast w sposób bezpieczny, a przedsiębiorca otrzymuje automatycznie urzędowe poświadczenie ich odbioru. To szczególnie ważna zaleta dla osób, które miesięcznie przesyłają ogromną liczbę dokumentów.

Do czego potrzebne jest wyrabianie kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Posiadanie kwalifikowane e-podpisu pozwala na przesyłanie do urzędów oficjalnych deklaracji, wniosków i podań. Istotne jest to, że dokumenty z e-podpisem mają taką samą moc prawną, jakby były podpisane własnoręcznie.

Podpis kwalifikowany jest sprawdzonym sposobem usprawniającym działanie przedsiębiorstwa.

Nasze biuro oferuje usługę jaką jest wyrabianie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pomożemy dopełnić formalności, aby Klient mógł w krótkim czasie posługiwać się e-podpisem.