Podpis kwalifikowany, to narzędzie służące do potwierdzenia tożsamości autora dokumentu przesyłanego drogą elektroniczną. Ma on postać danych elektronicznych, które pozwalają jednoznacznie wskazać osobę składającą podpis elektroniczny. Stosowany jest m.in. do podpisania dokumentów w systemach bankowych.

Trzeba go odróżnić od bezpiecznego podpisu elektronicznego, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis i sporządzony przy pomocy tylko jej dostępnych bezpiecznych urządzeń i danych. Użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego daje gwarancję, że wszystkie zmiany wprowadzane w dokumencie po jego podpisaniu będą od razu widoczne.

Aby móc dysponować podpisem bezpiecznym, który będzie posiadał moc podpisu kwalifikowanego, należy zwrócić się do jednostki certyfikowanej lub skorzystać z naszej usługi “wyrabianie podpisu kwalifikowanego pomoc”.