W ramach platformy Paperless Signature dostępna jest technologia Odręcznego Podpisu Elektronicznego, umożliwiająca elektroniczne podpisywanie dokumentów na tablecie lub specjalistycznym padzie do podpisu. W przeciwieństwie do tradycyjnego klasyfikowanego podpisu elektronicznego obsługa rozwiązania jest bardzo prosta – wystarczy złożyć odręczny podpis za pomocą rysika na ekranie urządzenia, na którym wyświetlany jest dokument.

Ta technologia umożliwia zarejestrowanie unikalnych dla każdego człowieka danych m.in.:
– szybkość składania podpisu,
– nacisk,
– przyspieszenie,
– czas rejestracji podpisu.

Dane te są cyfrowym odpowiednikiem podpisu i mogą zostać wykorzystane w celu udowodnienia, czy dany dokument elektroniczny był podpisywany przez konkretną osobę.

Wyrobienie e-podpisu paperless znajduje się w naszej ofercie. Zapraszamy!