Wyrobienie podpisu elektronicznego to proces, który pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych za pomocą specjalnego kwalifikowanego certyfikatu. W Polsce obowiązek stosowania podpisu elektronicznego wynika z ustawy o podpisie elektronicznym oraz z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Spis treści:
1. Jak wyrobić e-podpis?
2. Co po złożeniu wniosku o e-podpis?
3. Co po otrzymaniu decyzji o wydaniu e-podpisu?

Jak wyrobić e-podpis?

Aby wyrobić podpis elektroniczny, należy zgłosić się do wybranej jednostki certyfikującej, takiej jak np. bank, firma ubezpieczeniowa lub centrum certyfikacji. W celu wyrobienia podpisu elektronicznego należy przedstawić odpowiednie dokumenty tożsamości oraz złożyć wniosek o jego wydanie. W większości przypadków wymagane będą takie dokumenty jak dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości z potwierdzeniem adresu zamieszkania, np. rachunek za prąd czy gaz.

Co po złożeniu wniosku o e-podpis?

Po złożeniu wniosku o wyrobienie podpisu elektronicznego i przedstawieniu odpowiednich dokumentów, należy poczekać na decyzję jednostki certyfikującej. W większości przypadków otrzymanie decyzji o wydaniu kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego trwa kilka godzin.

Co po otrzymaniu decyzji o wydaniu e-podpisu?

Po otrzymaniu decyzji o wydaniu kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego należy udać się do jednostki certyfikującej i odebrać osobiście swój certyfikat. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, istnieje możliwość odebrania certyfikatu za pośrednictwem poczty.

Podsumowując, wyrobienie podpisu elektronicznego to proces, który pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznych za pomocą specjalnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przeczytaj również: Jak uzyskać podpis elektroniczny?

pomoc

Po złożeniu wniosku o wyrobienie podpisu elektronicznego i przedstawieniu odpowiednich dokumentów, należy poczekać na decyzję jednostki certyfikującej.

Po otrzymaniu decyzji o wydaniu kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego należy udać się do jednostki certyfikującej i odebrać osobiście swój certyfikat.