Aby podpisać e-Sprawozdanie Finansowe podpisem zaufanym ePUAP postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule:

1. Wejdź na stronę serwisu polskiego rządu.
2. Kliknij w przycisk “Podpisz dokument”.
3. Wybierz sposób logowania za pomocą profilu zaufanego.
4. Po wybraniu sposobu logowania profilem zaufanym automatycznie otworzy się strona z możliwością zalogowania się do ePUAP-u.
5. Po zalogowaniu automatycznie otworzy się strona, na której należy wcisnąć przycisk “Wybierz dokumenty z dysku”.
6. Po wczytaniu dokumentu masz możliwość dodania własnego podpisu oraz weryfikacji czy plik posiada już jakiś podpis. Aby podpisać plik, kliknij w przycisk “Dodaj podpis”.
7. Ponownie otworzy się strona, w której należy się zalogować.
8. Po wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat “Twój dokument został poprawnie podpisany”.

WAŻNE! W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP.